XXXIII Światowe Dni Młodzieży w 2018 roku

Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zastąpiła Papieską Radę ds. Świeckich i przejęła po niej zadanie organizowania Światowych Dni Młodzieży. W swoim komunikacie ogłosiła hasło diecezjalnych Dni Młodzieży 2018: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

Wokół tajemnicy Maryi koncentrować się będzie refleksja trzech kolejnych Światowych Dni Młodzieży. W Watykanie ogłoszono hasła ŚDM 2017, 2018 i 2019, które pochodzą z I Rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza. W 2017 i 2018 r. spotkania odbywają się na poziomie diecezjalnym, zaś w 2019 r. młodzież z całego świata spotka się z Ojcem Świętym w Panamie. Hasła kolejnych Światowych Dni Młodzieży mają następujące brzmienie: XXXII ŚDM, 2017 „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49 jako odniesienie do przeszłości), XXXIII ŚDM 2018 „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30 jako odniesienie do teraźniejszości) XXXIV ŚDM, 2019 (Panama) „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38 jako odniesienie do przyszłości). W komentarzu do ogłoszonych tematów zaznaczono, że są one konsekwentną kontynuacją refleksji, jaka miała miejsce w latach 2014-2016, skoncentrowanej na Błogosławieństwach. Maryja jest bowiem tą, którą wszystkie pokolenia nazywać będą błogosławioną. Papież Franciszek, spotykając się z wolontariuszami w Krakowie, wskazał na Matkę Bożą jako wzór do naśladowania. Zachęcił ich także do pamięci o przeszłości, odwagi w teraźniejszości oraz pokładania nadziei i bycia nadzieją na przyszłość. Zatem zaproponowana tematyka refleksji trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży wyraźnie odwołuje się do Matki Bożej i jej przeżywania wiary, nadzieji i miłościi. Ojciec Święty zaproponował biskupom na XV Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2018 roku temat: „Młodzież, wiara i rozeznania powołania”.