Św. Andrzeja Boboli SI, prezbitera i męczennika - 16 maja, wtorek

Jest to również 37 rocznica rekonsekracji naszego kościoła, która miała miejsce 16 maja 1980 r. Rekonsekracja odbudowanego po wojnie, od fundamentów kościoła przy Świętojańskiej - w dniu św. Andrzeja Boboli SJ. Rekonsekracji dokonał ks. kard. Wyszyński. Ze względu na słaby stan zdrowia kardynała mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Romaniuk rektor seminarium warszawskiego, późniejszy biskup. Ołtarz namaszczono a pod ołtarzem zostały umieszczone relikwie św. Andrzeja Boboli. Ceremonię prowadził ks. infułat Zalewski.

Wspomnienie bł. Stanisława Papczyńskiego MIC - 18 maja, czwartek

O. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, Generał Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP obchodzi wspomnienie liturgiczne w rocznicę swoich urodzin. Naukę zaczął w szkole parafialnej w rodzinnym Podegrodziu, i kontynuował ją w Nowym Sączu. Miał trudności z nauką, jednak opanowując własny temperament i pokonując trudności materialne oraz związane z pochodzeniem społecznym, wytrwale i owocnie uczył się w coraz to wyższych szkołach: w Podegrodziu, Nowym Sączu, Jarosławiu, w kolegium pijarów w Podolińcu, kolegium jezuitów we Lwowie, skąd musiał uciekać przed Kozakami.

NMP Matki Dobrej Drogi, Wspomożycielki Wiernych - 24 maja, środa

Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych jezuici w swoim kalendarzu liturgicznym obchodzą jako święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Drogi (Madonna della Strada).

Jest to również Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. W Polsce na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach działa Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ.

Modlitwa do Matki Bożej Patronki Dobrej Drogi ułożona jest przez Piusa XII, wielkiego czciciela Matki Bożej Dobrej Drogi (Madonna della Strada) (tłum. o. M. Bednarz SJ)

O Maryjo słodka,
Matko nasza w niebie
prowadź nasze kroki
po drodze żywota,
jakże często stromej
i pełnej wyboi.
A u kresu drogi
bądź nam niebios bramą
i błogosławiony Owoc twego łona
ukaż nam Jezusa. Amen.

36. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego - 28 maja, niedziela

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała, 31 maja w Warszawie, przybyły dziesiątki tysięcy ludzi. W naszym sanktuarium codziennie przed mszą św. o 20 na nabożeństwie rozpoczynającym się o 19 modlimy się o rychłą jego beatyfikację. Kard. Wyszyński jest promotorem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i, oczywiście, kultu Matki Bożej w Polsce. On ufundował koronę i doprowadził do rekoronacji obrazu MB Łaskawej, on rekonsekrował nasze sanktuarium i on zadbał o I wizytę Jana Pawła II w naszym sanktuarium podczas pierwszego dnia pierwszej wizyty papieża w Polsce.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - 28 maja, niedziela

Dziś w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (World Communications Day), który obchodzony jest w większości krajów na świecie w niedzielę przed Zesłaniem Ducha Świętego we Wniebowstąpienie Pańskie. W dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona katolickich dziennikarzy i pisarzy (24 stycznia) Ojciec Święty publikuje przesłanie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dodatkowo hasło Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu ogłaszane jest tradycjnie 29 września w święto świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela (patron radiowców). Takie rozłożone w czasie przypominanie ma pomóc Kościołom lokalnym, episkopatom i diecezjom przygotować lokalne obchody Dnia Środków Społecznego Przekazu.  W Polsce dzień poświęcony środkom społecznego przekazu to trzecia niedziela września. 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - 31 maja, środa

Święto Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję to rozważanie tajemnicy spotkania dwóch matek, dwóch kobiet w stanie błogosławionym. Nawiedzenie św. Elżbiety szczególnie przeżywano najpierw w Kościele wschodnim. W 1263 r. św. Bonawentura wprowadził tę uroczystość do zakonu franciszkańskiego. W 1389 roku, podczas powstania wielkiej schizmy na Zachodzie, papież Bonifacy IX rozszerzył to święto na cały Kościoł, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. W 1441 świeto to zostało zatwierdzone przez Sobór w Bazylei. Święto Nawiedzenia jest w kalendarzu liturgicznym między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela.

38 rocznica pierwszego nawiedzenia Sanktuarium przez papieża - 2 czerwca, piątek

2 czerwca 1979 r. pierwszy raz podczas pierwszej pielgrzymki do Polski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej modlił się nowo wybrany papież Jan Paweł II. Odbyło się w niezwykle symboliczny sposób. W sobotę rano, 2 czerwca, ok. godziny 7.45 samolot włoskich linii lotniczych z Papieżem na pokładzie wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino; ok. godziny 9.30 samolot doleciał do Krakowa, gdzie zatoczył duże koło nad miastem, a następnie ok. godziny 10 wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie.

X Święto Dziękczynienia - 4 czerwca, niedziela

Co roku w pierwszą niedzielę czerwca obchodzimy nowe święto ustanowione w polskim Kościele: Dzień Dziękczynienia. Pierwszy odbył się w 2008 r. pod hasłem: „Dziękuje nie kłuje”. Główne obchody odbywały się na Polach Wilanowskich w Świątyni Opatrzności. Trwają tam uroczyste celebracje i występują różne zespoły i bawiły się całe rodziny. Mszy św. w samo południe przewodniczy metropolita warszawski.

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła - 5 czerwca, poniedziałek

Święto Maryi, Matki Kościoła jest obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. W momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 8 czerwca, czwartek

Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Papież Benedykt XVI w 2012 roku zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty i środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Święto zostało umieszczone w kalendarzu liturgicznym w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem.  Obchodzenie tego święto sięga czasów wojny domowej w Hiszpanii. Związane jest z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego zgromadzenia, bp José María García Lahiguera, zwrócił się do Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana i jest ono obchodzone od 1952 r. Później zostało ono rozszerzone na Kościół w krajach hiszpańskojęzycznych od 1973 r. (obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego). Benedykt XVI zaproponował, żeby święto to było dowolne, i by episkopaty same decydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ustanowili biskupi na 360. Zebraniu Plenarnym Episkopatu w Zakopanem. Na tym Zebraniu 26 listopada 2012 roku zwrócili się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na obchodzenie w Polsce nowego święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dekretem z 3 kwietnia 2013 roku Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ogłosił zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską wpisu do kalendarza diecezji polskich tego nowego święta.

Strony

Subscribe to Front page feed