Duszpasterstwo Młodych Dorosłych 3o/4o

Jest to propozycja duszpasterska skierowana do młodych osób dorosłych, czyli z przedziału wiekowego 30-40 lat. Zachęcamy do dołączenia do rówieśników by wspólnie spędzać czas "u MB Łaskawej". W ramach zagospodarowania tej przestrzeni duchowej proponujemy w naszym Sanktuarium różnorodne inicjatywy:

- cotygodniowe Ignacjańskie Spotkania Biblijne (czwartki, godz. 18:30),
- niedzielne Msze św. o godz. 17:30 ze starannie przygotowaną i dostosowaną liturgią,
- poranne śniadania z jutrznią lub roratami,
- kilkudniowe wyjazdy na skupienia,
- przygotowanie nabożeństw liturgicznych (Akatyst, nieszpory zaduszkowe) i paraliturgicznych (Misteria),
- doraźne akcje charytatywne itp.

Całość inicjatyw Duszpasterstwa Młodych Dorosłych 3o/4o koordynuje o. Roman swoboda SJ

Koordynatorzy:
o. Roman Swoboda - wrzesień 2018-
o. Ryszard Wtorek SJ - do września 2018 r.