Spotkania Dorosłych Dzieci Alkoholików

Spotkania Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie.18.00, z czego w każdy ostatni poniedziałek miesiąca jest spotkanie otwarte, podczas którego można przystąpić do Wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików. Gdyby ktoś chciał więcej informacji DDA można uzyskać na stronie DDA.org.pl