Spotkanie z ...

Okolicznościowo, we wtorki po mszy św. o godz. 20 zachęcamy do pozostania w kościele na spotkanie z zaproszonym gościem. Tematyka spotkań ukierunkowana jest na znalezienie dobrego małżonka, na świadectwo o życiu rodzinnym, na budowanie silnych więzi międzyludzkich.