Róża Różańcowa

W święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2016 r., w podziemiach o 17.30 spotkała się pierwsza Róża Różańcowa przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, która w wigilię święta Ofiarowania Pańskiego rozpoczęła codzienną modlitwę dziesiątką różańca. Asystuje jej ks. Robert. Grupa powstała z osób gromadzących się przy duszpasterstwie poszukujących męża i żony. Następna Róża Różańcowa jest już w procesie formowania. Zapraszamy wszystkich pragnących podjąć tę modlitwę we wspólnocie z innymi.

I Róża Różańcowa pod patronatem św. Józefa - koordynuje Dorota Ch.

II Róża Różańcowa pod patronatem św. Jana Pawła II - koordynuje Dorota D.

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, które codziennie we własnym zakresie odmawiają jedną dziesiątkę różańca (jedną tajemnicę) i przez miesiąc rozważają kolejną tajemnicę różańca. W ten sposób 20 osób codziennie odmawia razem wszystkie cztery części różańca. Członkowie Róży modlą się we wspólnie przyjętych stałych i co miesiąc zmienianych intencjach. Raz na miesiąc jest spotkanie, które przypomina o zmianie tajemnic, o nowych intencjach modlitewnych i jest to okazja do pogłębienia wiadomości o duchowości modlitwy różańcowej i wzajemnego świadectwa jak przeżywamy tę modlitwę.