Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

 Działające przy naszym Sanktuarium WŻCh nawiązują bezpośrednio do istniejącej w przeszłości przy naszym domu Sodalicji Niepokalanego Poczęcia. 
Została ona założona przez Grzegorza Schonhoffa w 1642 roku w miejsce niedoszłego Orderu Niepokalanego Poczęcia NMP, który chciał ustanowić król Władysław IV. Została zorganizowana na wzór Orderu Kawalerii Niepokalanego Poczęcia NMP, powołanej przez cesarza Ferdynanda II w 1619 w Wiedniu przy udziale tamtejszych jezuitów. Do Sodalicji w Warszawie należała para królewska, dworzanie, magnaci i znakomitsi obywatele. Ze względu na wzrastającą liczbę członków podzielono Sodalicję według narodowości na polską, niemiecką i włoską.

 O obecnej działalności Wspólnot Życia Chrześcijańskiego możemy przeczytać więcej na stronie www.wzch.org.pl a grupy WŻCh w Warszawie zapraszają na stronę www.wzch.org.pl/index.php/warszawa