Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Jezuitów - 6 listopada, środa

6 listopada co roku wspominamy szczególnie Wszystkich Zmarłych Towarzystwa Jezusowego - wszystkich jezuitów, którzy odeszli do wieczności. Wstawiamy się u Boga za tych, którzy potrzebują jeszcze naszej modlitwy by móc świętować radość życia wiecznego przed Boskim Majestatem wraz Najświętszą Maryją Panną i całym dworem niebieskim. Zachęcamy do odwiedzenia grobowca jezuitów na Powązkach i modlitwy w intencji zmarłych.