Nabożeństwa

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej, poprzedzające Mszę świętą o godz 20.00, odprawiane są codziennie przez cały rok w dni powszednie o godz. 19:45, a w soboty o 19:15.
 

W Wielkim Poście zapraszamy o 19:15 na:

 - Drogę Krzyżową - w piątki

 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele

 

Za każde pobożne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej lub modlitwie różańcowej w kościele można uzyskać odpust zupełny jeden raz dziennie pod zwykłymi warunkami (przystąpienie do spowiedzi w bliskim okresie czasu przed lub po nabożeństwie, przyjęcie Komunii św. tego dnia, wspierająca modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty np. przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", brak stałego przywiązania do grzechu nawet powszedniego).

- Nabożeństwa majowe g. 19:15

- Nabożeństwa różańcowe w październiku.

- Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, Patronki Warszawy, każda sobota o 19:15. Przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej celebrowane jest specjalne nabożeństwo maryjne. Podczas nabożeństwa odczytuje się kartki z prośbami i podziękowaniami kierowanymi do Boga przez pośrednictwo Patronki naszego Sanktuarium. Można je składać każdego dnia w specjalnie przygotowanej do tego skrzynce znajdującej się przy wejściu do Kościoła.

- Nabożeństwo I sobót miesiąca  g. 19:15

- Nabożeństwa czerwcowe g. 19:15

 

 

- Wypominki  w listopadzie.