36. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego - 28 maja, niedziela

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała, 31 maja w Warszawie, przybyły dziesiątki tysięcy ludzi. W naszym sanktuarium codziennie przed mszą św. o 20 na nabożeństwie rozpoczynającym się o 19 modlimy się o rychłą jego beatyfikację. Kard. Wyszyński jest promotorem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i, oczywiście, kultu Matki Bożej w Polsce. On ufundował koronę i doprowadził do rekoronacji obrazu MB Łaskawej, on rekonsekrował nasze sanktuarium i on zadbał o I wizytę Jana Pawła II w naszym sanktuarium podczas pierwszego dnia pierwszej wizyty papieża w Polsce.