Msza św. Apostolstwa Modlitwy - 1 września, piątek, g. 17.30

Apostolstwo Modlitwy zaprasza na swoje msze w pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.30. Po mszy świętej jest spotkanie, które prowadzi o. Jan Orłowski SJ. Na spotkaniu omawiane są intencje modlitewne na kolejny miesiąc i inne sprawy duchowe i organizacyjne. Serdeczne wszystkich zapraszamy!

Apostolstwo Modlitwy

 

Opiekę duszpasterską nad wspólnotą Apostolstwa Modlitwy sprawuje o. Jan Orłowski SJ. Strona główna Apostolstwa Modlitwy w Polsce: http://www.ampolska.co