Zakon jezuitów

Jezuici to zakon apostolski w Kościele Katolickim na prawie papieskim. Naszym charyzmatem jest duchowość ignacjańska, szerzenie wiary, wychodzenie na granice życia, praca tam, gdzie posyła Ojciec Święty i gdzie rzeczywistość stawia nowe wyzwania przed Kościołem. Żyjemy i działamy Ad maiorem Dei gloriam czyli "Na większą chwałę Bożą". Obecnie na całym świecie zakon liczy ponad 17 tysięcy jezuitów. To najliczniejszy zakon męski, z prawie 500-letnią tradycją, który działa w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. Jezuici prowadzą szkoły, uniwersytety, instytuty, szpitale. Obecnie mamy około 200 uczelni wyższych w 70 krajach świata. Mamy też swoje media. Papież Franciszek - o. Jorge Maria Bergoglio SJ - wstąpił do jezuitów jako człowiek dojrzały i wykształcony - w wieku 22 lat po ukończeniu studiów z chemii. Do momentu święceń kapłańskich (w wieku 33 lat) zdobył jeszcze dyplom z filozofii, teologii i ukończył studia z zakresu literatury i psychologię.

Historia jezuitów sięga XVI wieku. Zakon założył hiszpański (z kraju Basków) rycerz Ignacy Loyola (1491-1556), który studiując w Paryżu na Sorbonie wspólnie z grupą zaprzyjaźnionych studentów złożył w sierpniu 1534 roku śluby zakonne na paryskim wzgórzu Montmartre. Zakon jezuitów oficjalnie zwany Towarzystwem Jezusowym (po łacinie Societas Iesu, stąd skrót SJ lub SI umieszczany po nazwiskach jezuitów) uroczyście zatwierdził w 1540 roku papież Paweł III. Jezuici w myśl hasła Sentire cum Ecclesia (odczuwania z Kościołem) ślubowali wierność zarówno przełożonym w zakonie, jak i papieżowi. Szczególne przywiązanie jezuitów do wspierania papieża wyróżnia ich spośród innych zakonów. Jako jedyny zakon obok trzech ślubów zakonnych – ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, składają czwarty – posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji.

Jezuici rozpoczęli działalność w Polsce w 1564 r. w Braniewie. Polscy jezuici, którzy postąpili na drodze świętości to:

- Święci:
św. now. Stanisław Kostka, św. o. Andrzej Bobola, św. o. Melchior Grodziecki, św. br. Albert Chmielowski (był przez krótki czas w zakonie - w nowicjacie)

- Błogosławieni:
bł. o. Jan Beyzym

- Słudzy Boży (u których stwierdzono heroiczność cnót i rozpoczęto proces beatyfikacyjny):
o. Piotr Skarga, męczennicy II wojny światowej (o. Stanisław Bednarski, o. Józef Cyrek, o. Kazimierz Dembowski, o. Stanisław Felczak, o. Franciszek Kałuża, br. Stanisław Komar, o. Michał Malinowski, o. Marian Morawski, kl. Jerzy Stanisław Musiał, o. Stanisław Podoleński, o. Edmund Roszak, o. Czesław Sejbuk, kl. Stanisław Sewiłło, o. Adam Sztark, o. Władysław Wiącek, kl. Bronisław Wielgosz, br. Jan Zając), o. Walter Ciszek

- Cieszący się kultem, a proces beatyfikacyjny jest przygotowywany:
o. Józef Andrasz, o. Józef Kozłowski

- Zmarli śmiercią męczeńską:
o. Wojciech Męciński

Jezuici w Polsce: jezuici.pl

Jezuici w Europie: jesuits.eu

Kuria Generalna jezuitów w Rzymie: sjweb.info

Myślisz o wstąpieniu do jezuitów? powolania.jezuici.pl