Uroczystość Bożego Ciała - 16 czerwca, czwartek

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) w sposób szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi. W tym dniu jest obowiązek uczestnictwa we mszy św. (choć nie ma obowiązku wzięcia udziału w procesji) i Msze św. odbywają się w naszym kościele według porządku niedzielnego, ale z racji procesji w tym dniu nie ma mszy świętych o godz. 11 i 12.

Z powodu trwającego "stanu epidemii" w 2020 r. NIE ODBĘDZIE się Centralna Procesja Bożego Ciała.

(Co roku rozpoczynała się Uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela obok naszego kościoła. Po Mszy św. procesja eucharystyczna wyruszy przed godziną 11 do czterech ołtarzy. Wezmą w niej udział chorągwie, grupy przykościelne, przedstawiciele organizacji związanych z Kościołem, księża, seminarzyści oraz dziewczynki sypiące kwiatki z naszej parafii. W procesji, na przedzie, będzie niesiona figura Matki Bożej Łaskawej z naszego sanktuarium. Trasa procesji: ul. Świętojańska, Plac Zamkowy, ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Królewską na Plac Piłsudskiego gdzie nastąpi zakończenie procesji. Wszystkich wiernych mieszkających przy trasie procesji prosimy o udekorowanie okien i balkonów na znak czci dla Chrystusa obecnego w Eucharystii.  Ołtarze będą przygotowane w następujących miejscach:

I ołtarz przy Kościele św. Anny
II ołtarz przy Kościele Seminaryjnym
III ołtarz przy Kościele Sióstr Wizytek
IV ołtarz na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Na koniec procesji odśpiewany zostanie hymn Te Deum, zostanie udzielone uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (z tą uroczystością związany jest odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

Podczas trwania procesji Sanktuarium będzie zamknięte.

W Oktawie Bożego Ciała nie ma w naszym sanktuarium codziennych procesji. Robiąc też zakupy przed tzw. długim weekendem Bożego Ciała warto pamiętać, że w piątek po Bożym Ciele obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych mimo, że wypada to w oktawie Bożego Ciała.