Działalność Duszpasterska

Różnorodne grupy i zaangażowania duszpasterskie przy Sanktuarium MB Łaskawej mają na celu stworzenie miejsca i środowiska, gdzie osoby świeckie mogą pełniej odkrywać swoje powołanie w świecie i w Kościele. Stwarzają okazję do dawania siebie i swoich talentów Kościołowi, wypełnianiu misji w świecie, i wspierania się na wspólnej drodze.

Jezuici ze wspólnoty przy Sanktuarium MB Łaskawej udzielają rekolekcji indywidualnych lub grupowych, pełnią posługę kierownictwa duchowego, towarzyszą wspólnotom i ruchom katolickim oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne na warszawskich uczelniach.

 

W tradycję naszego Sanktuarium wpisują sie także:

- rekolekcje w Adwencie i w Wielkim Poście

- oraz nawiedzany przez Warszawiaków Grób Pański.