Nabożeństwa czerwcowe - 1-30 czerwca

 

Zapraszamy w czerwcu na nabożeństwa czerwcowe, w czasie których będziemy modlili się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe rozpoczyna się o 19:30.

Kard. Joseph Ratzinger - Czy nabożeństwo do Serca Jezusa może nam jeszcze coś powiedzieć?
"Barokowa przesada, łatwość, z jaką wymawia się największe słowa, stały sie tu dla nas podejrzane. Kto spojrzy jednak wnikliwiej, ten za przesłoną ekstatycznych form i gestów dojrzy to, co było wielkim odkryciem kultu Najświętszego Serca, a co znalazło wyraz właściwy epoce, w której to nabożeństwo powstało. To, co odnaleziono na nowo, było tym, co dawne i najbardziej zasadnicze: człowieczeństwo Boga w Jezusie Chrystusie. Odnaleziono na nowo cielesność człowieka Jezusa. Wszystko to wyraża słowo 'Serce', ktore miało i ma być nie tylko symbolem, lecz zakotwiczeniem ducha w realności ciała... Nabożeństwo do Serca Jezusa było w swych wielkich czasach czymś w rodzaju 'ruchu Jezusowego' w Kościele. Pośród poliitycznego chrześcijaństwa dworów baroku nabożeństwo to odkryło prostotę Jezusa i związało Kościół na nowo z tą Jego prostotą. W czasach ówczesnej potęgi Kościoła rozpoznało Chrystusa cierpiącego i samotnego. Zapoczątkowało dialog człowieka z samotnością Jezusową i nakłoniło do współcierpienia z Nim. "Protestem", które to nabożeństwo wniosło wobec świata, było cierpienie; lepiej powiedziawszy - dążenie do przezwyciężenia zła świata poprzez przemianę winy w cierpienie. W dobrowolnie przyjętym cierpieniu nabożeństwo to odnalazło środek zbawiennej przemiany człowieka. Odkryło 'lekkie jarzmo' Jezusa właśnie w przyjęciu Jego męki. Mieć serce takie jak On - w tym mieści się cała tajemnica. To, co było zakryte sporom 'mądrych i przewidujących', objawione zostało 'maluczkim' (por. Mt 11, 25). Serce wskazuje drogę. Czy to wszystko nie ma już nam naprawdę nic do powiedzenia?"
/za "Służyć prawdzie, Wrocław, Wyd. TUM, 2001/