Pierwszosobotnie Czuwanie z Maryją nad Słowem Pana - 6 stycznia, sobota g. 20:00

W pierwszą sobotę miesiąca, odbędzie się czuwanie modlitewne z Maryją nad słowem Pana.

Rozpocznie je Msza święta wieczorna o godz 20.00, po niej odbędzie modlitwa o dary duchowe połączona z uwielbieniem. Zakończenie około godz. 22.00. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną otwierać się na Ducha Świętego trwając na modlitwie z Matką Bożą.

ZAPRASZAMY DO UWIELBIANIA BOGA!

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, oddawał Mu cześć, z całego serca kochał
i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Katechizm Kościoła Katolickiego: 355-361, 374-379

Realizacja powołania zakłada szczęście, spełnienie.
W rytm wskazówek zegara wznoś myśli ku Panu
Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Święty Król, Święty Bóg, Jezus mój...

Niech każda sekunda zbliża Cię do nieba.
Jeśli tylko możesz korzystaj z pomocy Kościoła.