27. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele - 17 stycznia

Dzień Judaizmu ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, jest obchodzony 17 stycznia i poprzedza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Informacje ze strony Episkopatu Polski

26. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony 17 stycznia pod hasłem; „Przejście Pana: dziś wychodzicie” (Wj 13, 14). Główne obchody ogólnopolskie miały miejsce w 2023 roku w Siedlcach.

Obchody Dnia Judaizmu organizuje Komitet Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Co roku przygotowuje je inna polska diecezja. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.

28 października 1965 r. papież Paweł VI ogłosił Deklarację Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Najobszerniejszy i najistotniejszy czwarty punkt tej deklaracji odnosi się do relacji Kościoła z judaizmem. Deklaracja m.in. stwierdza, że Kościół jest „nowym Ludem Bożym”, ale przymierze Boga z Izraelem nigdy nie zostało ono zerwane. Deklaracja wzywa chrześcijan i Żydów do dialogu i potępia wszelkie prześladowania Żydów w historii.

13 kwietnia 1986 r. papież Jan Paweł II odwiedził rzymską Synagogę Większą. Była to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w świątyni żydowskiej w tym mieście. Papież wypowiedział tam, że Żydzi są "starszymi i umiłowanymi braćmi chrześcijan". Do historii przeszło przesłanie tego przemówienia - "Odnalezione braterstwo". Ojciec Święty przywołał nauczanie Kościoła na temat postawy katolików wobec żydów i judaizmu, zawarte w deklaracji soborowej „Nostra aetate”. Ppodkreślił, że Kościół „opłakuje akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom”. Papież stwierdził, że stosunek chrześcija do religii żydowskiej jest "inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi i - można powiedzieć - naszymi starszymi braćmi". Jan Paweł II przypomniał, że „nie ma żadnych podstaw do jakiejkolwiek rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji lub – co gorsza jeszcze – prześladowania Żydów”. Przypomniał, że Żydzi są powołani i umiłowani przez Boga w sposób nieodwracalny. Stwierdził, że jego wizyta to dopiero początek drogi pojednania. Na zakończenie papież i naczelny rabin Rzymu przekazali sobie wzajemnie pocałunek pokoju.

17 stycznia 1998 r. po raz pierwszy obchodzono Dzień Judaizmu w Polsce w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.