XXII Dzień Papieski - 16 października, niedziela

Jan Paweł IIDzień Papieski jest obchodzony w Polsce od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru ks. kard. Karolla Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Organizuje go Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która pisze o tym dniu: Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została powołana Fundacja, dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle ważne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

 
W roku 2020 - 11 października - XX Dzień Papieski
Hasło: Totus Tuus
Metropolita ks. Kard. Kazimierz Nycz uzasadnił wybór hasła oraz nawiązał do jego interpretacji. – Fundacja wchodzi w dwudziestolecie swojej działalności. Różne hasła szczegółowe, dotyczące pewnej części nauczania Jana Pawła II były w ciągu tych lat hasłami poszczególnych Dni Papieskich. Chcemy, żeby to „Totus Tuus” było jakąś formą syntezy pontyfikatu po tych 20 latach działalności Fundacji, bowiem w tym haśle zawiera się wszystko to, co on chciał nam powiedzieć – tłumaczył Przewodniczący Rady Fundacji.
 
W roku 2018, 14 października, Dzień Papieski:
Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.
 
W roku 2016 obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia" nawiązując do Roku Miłosierdzia w Kościele. Jan Paweł II zwany jest również Papieżem Miłosierdzia. Jego druga encyklika Dives in Misericordia była poświęcona Bożemu miłosierdziu. Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował s. Faustynę Kowalską, ustanowił Niedzielę Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.