Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego SJ, Stefana Pongrácza SJ i Marka Križa męczenników - 7 września, środa