Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP - 19 marca

19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi, przybranego ojca Jezusa.
Patrona:
- Kościoła, 
- II Soboru Watykańskiego,
- Towarzystwa Jezusowego,
- mężów,
- ojców,
- rodziny,
- pracy,
- i dobrej śmierci. 
 
Zapraszamy na uroczystą mszę św. ku czci opiekuna Najświętszej Maryi Panny.
Liturgia będzie przebiegać następująco:
19.45 - procesja z Najświętszym Sakramentem z kaplicy adoracji do ołtarza głównego. Modlitwa Litanią do św. Józefa.
20.00 - uroczysta msza św. i na zakończenie Apel Warszawski