Święto Narodzenia NMP - Matki Bożej Siewnej - 8 września, czwartek

Co roku 8 września w kalendarzu liturgicznym obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które zostało umieszczone 9 miesięcy po Uroczystości Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia). Zachęcamy, aby w tym dniu uczestniczyć we mszy świętej w naszym sanktuarium maryjnym i oddać cześć Matce Bożej Łaskawej.

Z pism apokryficznych Protoewangelii Jakuba (powstała ok. 150 r.) dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli pobożni Żydzi: św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. 

Tradycja przekazuje, że św. Anna i św. Joachim byli sędziwego wieku i nie mieli dziecka, co było uważane za brak błogosławieństwa Bożego, za karę za grzechy przodków. Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko i Bóg wysłuchał ich próśb w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność. Według wszelkich dostępnych przeliczeń, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzeniu narodzin Maryi pochodzą z VI w. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwane jest także świętem Matki Bożej Siewnej, które zamykało jeden cykl upraw rolnych i rozpoczynało kolejny. Po tym święcie zaczynano jesienną orkę i siew zbóż ozimych. Na Podhalu nazywano je Zitosiewną, gdyż tam wtedy zasiewano żyto. By uprosić sobie dobry urodzaj, zasiew rozpoczynanow w sposób bardzo uroczysty i do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które było wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Matki Bożej Zielnej (Wniebowzięcia Matki Bożej). W święto Matki Bożej Siewnej urządza się też dożynki.