44. Rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża - 16 października, niedziela

Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski 16 października 1978 roku został na konklawe wybrany papieżem. W Rzymie o godzinie 18:18 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym oznajmiający wybór nowego papieża. O 18:44 Kardynał Pericle Felici ogłosił światu: Annuntio vobis gaudium magnum (Zwiastuję Wam radość wielką). Habemus Papam (mamy Papieża). O 20:00 w sanktuarium MB Łaskawej rozpoczęła się pierwsza w Warszawie publiczna msza św. dziękczynna z okazji wyboru kard. Wojtyły na nowego papieża. Dzisiaj, gdy przeżywamy kolejną rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia w historii Polski. Dodatkowo uroczyście obchodzimy Dzień Papieski w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru (chyba że niedziela wypada 16 października). Zachęcamy, aby pomodlić się w naszym sanktuarium, które Jan Paweł II odwiedził na samym początku pierwszej wizyty jak tylko po raz pierwszy jako papież przyleciał do Polski (2 czerwca 1979), a drugi raz odwiedził podczas drugiej wizyty 16 czerwca 1983 roku. Zaraz następnego dnia po rozpoczęciu pielgrzymki Jan Paweł II sprawuje uroczystą mszę św. ku czci MB Łaskawej na koronie stołecznego Stadionu X-lecia w Warszawie. 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II podczas wizyty w Warszawie na placu Piłsudskiego kończy niedzielną modlitwę Anioł Pański inwokacją do MB Łaskawej - Aktem Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej:

"Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach."