Wspomnienie obowiązkowe 26 męczenników japońskich, w tym 3 jezuitów - 6 lutego

To wspomnienie obowiązkowe 26 świętych męczenników ukrzyżowanych w Nagasaki 5 lutego 1597 r. Są to pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. Wśród nich było:
- trzech jezuitów: kleryk Paweł Miki SI, kleryk Jan Soan z Gotó SI, brat zakonny Jakub Kisai SI
- sześciu franciszkanów, ojciec Piotr Chrzciciel Blázquez OFM, ojciec Marcin od Wniebowstąpienia a'Aguirre OFM, ojciec Franciszek Blanco OFM; kleryk Filip od Jezusa OFM; brat zakonny Gonsalvo Garzia OFM, brat zakonny Franciszek od Św. Michała OFM
- siedemnastu lokalnych Japończyków tercjarzy franciszkańskich.

Boże, mocy wszystkich Świętych, Ty po męczeństwie na krzyżu wezwałeś do życia wiecznego świętych męczenników Pawła Miki i jego towarzyszy, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w wierze, którą wyznajemy.

To również wspomnienie obowiązkowe innych męczenników jezuitów w Japonii: bł. Karol Spinola SI, bł. Sebastian Kimura SI, prezbiterów i towarzyszy, męczenników.

Pierwszym misjonarzem Japonii (w latach 1549-1551) był jezuita św. Franciszek Ksawery SI. I na początku chrześcijaństwo rozwijało się bardzo dynamicznie. Prężnie rozwijające się chrześcijańskie wspólnoty spotkało po prawie 50 latach nagłe okrutne prześladowanie. Ich powodem była miedzy innymi konkurencja pomiędzy kupcami portugalskimi i hiszpańskimi. Japończycy poczuli się zagrożeni słysząc pogłoski, że chrześcijańscy misjonarze, głównie jezuici i franciszkanie są szpiegami europejskich potęg usiłujących zapanować nad krajem. Aresztowani zakonnicy i tercjarze zostali poddanni torturom. Gdy oszpeconych wyznawców obwożono po mieście i wyśmiewano, Paweł Miki również wtedy głosił Ewangelię i śmiało przemawiał do tłumów. Wkrótce potem na wzgórzu w Nagasaki ustawiono 26 krzyży, do których przybito męczenników. Świadkiem męczeństwa byli licznie zgromadzeni tam chrześcijanie, którzy modlili się razem z ukrzyżowanymi. Męczennicy, obdarzeni specjalną łaską, śpiewali psalmy i wielbili Boga. Jak relacjonował świadek męczeństwa, w pewnym momencie do wszystkich przemówił jezuita Paweł Miki: 
"Nasz brat, Paweł Miki, skoro zobaczył, że zajmuje miejsce najzaszczytniejsze ze wszystkich, na jakie kiedykolwiek wstępował, oświadczył najpierw zebranym, iż jest Japończykiem należącym do Towarzystwa Jezusowego, że umiera z powodu głoszenia Ewangelii i że dziękuje Bogu za tak wspaniałe Jego dobrodziejstwo. Następnie dodał takie słowa: <Myślę, że skoro doszedłem do tej chwili, nikt z was nie będzie mnie podejrzewał o chęć przemilczenia prawdy. Dlatego oświadczam wam, że nie ma innej drogi zbawienia poza tą, którą podążają chrześcijanie. Ponieważ ona uczy mnie wybaczyć wrogom oraz wszystkim, co mnie skrzywdzili, dlatego z serca przebaczam królowi, a także wszystkim, którzy zadali mi śmierć, i proszę ich, aby zechcieli przyjąć chrzest>. Potem się zwrócił ku swoim towarzyszom toczącym ostatni bój, aby im dodać otuchy". Męczennicy na koniec zostali przeszyci lancami przez żołnierzy.

Papież Urban VIII beatyfikował męczenników 14 września 1627 r. a papiez Pius IX dokonał kanonizaji 8 czerwca 1862 r.