209. rocznica przywrócenia zakonu jezuitów - 7 sierpnia

7 sierpnia 1814 r. papież Pius VII przywrócił zakon jezuitów do istnienia.

Na początku restauracji zakon liczył ok. tysiąca jezuitów na całym świecie i rozpoczął stopniowe odbudowywanie struktur, domów, kolegiów i uniwersytetów.