105. rocznica powrotu jezuitów na Świętojańską - 31 grudnia/1 stycznia

Szczyt ponad fasadą oraz wieża kościoła pojezuickiego na początku XX wieku

31 grudnia 1917 r., po 120 latach i tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pieczę nad świątynią i dawną rezydencją przy ul. Świętojańskiej 10 objęli pierwsi gospodarze, jezuici, przejmując obraz Matki Bożej Łaskawej pod opiekę.

1 stycznia 1918 r. odprawili w kościele pierwsze nabożeństwo.