25. rocznica zawierzenia Warszawy i Polski MB Łaskawej przez papieża Jana Pawła II - 13 czerwca

Jan Paweł II13 czerwca 1999 r. św. Jan Paweł II podczas wizyty w Warszawie na placu Piłsudskiego kończy niedzielną modlitwę Anioł Pański inwokacją do MB Łaskawej - Aktem Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej:

"Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa,
miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę!
Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych,
aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa,
wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.
Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje,
aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia.
Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi,
stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego
i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach."