Nowenna do MB Łaskawej - 2-10 maja

 

W ramach przygotowań do

Uroczystości Matki Bożej Łaskawej głównej Patronki Warszawy

odmawiamy przez 9 poprzedzających dni nowennę w ramach nabożeństwa majowego o godz. 19:30.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Tych co nie mogą modlić się wspólnie w Sanktuarium zachęcamy do duchowego łączenia się z nami i osobistego odmawiania nowenny.

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej
Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

KAŻDEGO DNIA NOWENNY - MODLITWA

Matko moja Najłaskawsza,
przychodzę przed Twój Cudowny Obraz,
aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu.
Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje,
moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość.
Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała,
jak nie dać się smutkom i przygnębieniu,
jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę ... (przypisane na każdy dzień)

DZIEŃ 1 - DZIEŃ WIARY

Matko,
dziś u Twych stóp o wiarę proszę,
bym czekając na Twą pomoc, nie zgubił siebie,
by nie usechł listek wątłych mych nadziei,
bym mógł doznać łaski Twej dobroci,
teraz tutaj, a dopiero później - w niebie!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WIARY - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

DZIEŃ 2 - DZIEŃ NADZIEI

Matko,
daj siłę czekać z wiarą, pomaleńku
aż dojrzeje owoc Twojej łaskawości i dobroci!
Ufam, że mnie wysłuchasz, że zaradzisz,
że nie opuścisz, choć wszyscy opuścili!
Mamo, jesteś moją Nadzieją!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA NADZIEI - Przemienienie Pańskie

DZIEŃ 3 - DZIEŃ MIŁOŚCI

Mamo moja Najłaskawsza,
proszę Cię o serce nowe, czyste, zdolne do kochania,
pełne miłości i obfite jak źródło przejrzyste,
które przed wylewem swych skarbów wcale się nie wzbrania,
bo pragnie połączyć się z morzem,
portem powołania!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA MILOŚCI - Narodzenie Pana Jezusa

DZIEŃ 4 - DZIEŃ NAWRÓCENIA

Matko,
niech Serce Twe łaskawe dzisiaj mnie wysłucha,
Mamo, przyjmij prośby mego ducha:
niech nikt z moich nie zginie,
niech się nie zagubi,
jeśli przed zgonem wzywa, że Cię, Matko, lubi!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA NAWRÓCENIA - Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

DZIEŃ 5 - DZIEŃ CIERPIENIA

Oddaję Ci, Matko, boleści mego serca.
Powierzam Ci strach o jutro, lęk przed chorobą
i codzienne pytanie, czy wystarczy do pierwszego.
Ofiaruj, proszę, Jezusowi te moje małe trwogi
wraz z cierpieniami Twej duszy udręczonej,
zbolałej i omroczonej, gdyś pod krzyżem, Matko stała!
Proszę, niech przez zasługi boleści Twej duszy
udoskonali się moja wiara i nadzieja,
niech moje słabe zaufanie okrzepnie i stanie się
Twoją bezmierną ufnością!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA CIERPIENIA - Droga krzyżowa Jezusa i Matki Najświętszej

DZIEŃ 6 - DZIEŃ PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ

Najlepsza Matko,
obdarz mnie łaską dostrzegania woli Bożej w tym,
co mnie każdego dnia spotyka!
Daj mi łaskę odwagi powiedzenia - jak Jezus w Ogrójcu:
Niech Twoja, nie moja wola się stanie - z ufnością!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

DZIEŃ 7 - DZIEŃ ODWAGI

Matko Łaskawa,
z jaką mocą łamiesz strzały nieprzyjaciół naszych,
z jaką determinacją osłaniasz nas, swe dzieci,
przed Gniewem Bożym!
Spraw, Matko,
bym mógł skruszyć strzały zwątpienia i rozpaczy
i pozwól mi w fałdach twego płaszcza
ukryć się jak dziecko!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA ODWAGI - Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

DZIEŃ 8 - DZIEŃ PROŚBY

Matko Najłaskawsza,
wysłuchaj, proszę, moich zwykłych i niezwykłych próśb:
daj zaznać ulgi, radości, rozkoszy,
że dzięki Tobie przeciwności został pokonany próg!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WYSŁUCHANIA PROŚBY - Wesele w Kanie Galilejskiej

DZIEŃ 9 - DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI

Matko Łaskawa,
dziękuję, że mogłem u stóp Twych dzisiaj się wyżalić,
u kolan Matczynych nabrać znów nadziei.
Odchodząc, jeszcze Cię proszę,
niech mi myśli Twe serdeczne towarzyszą co dzień
i dobrzy Anieli!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

DZIEŃ 10 - ZAKOŃCZENIE NOWENNY - CZAS POKORY

Matko moja Łaskawa,
kiedyś myślałem, że wszystko mogę,
bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci.
Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym!
Ale poznałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercu
i błagać, byś mnie w Nim ukrytego
przeniosła przez życie!

Dziesiątek różańca: TAJEMNICA POKORY - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, byłaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.

Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.

Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.