8. rocznica śmierci - o. Czesław Kukliński SJ - 24 lutego

24 lutego 2017 r. zmarł w szpitalu w Gdyni ojciec Czesław Kukliński SJ. Odszedł do Pana w 87. roku życia, w 66. roku powołania zakonnego i w 56. roku kapłaństwa. O. Kukliński przez dwa lata posługiwał w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej jako spowiednik.

O. Czesław Kukliński urodził się dnia 28 czerwca 1930 r. w Bydgoszczy z rodziców Franciszka i Franciszki z domu Goletz. Posiadał dwóch braci i dwie siostry. W Bydgoszczy ukończył szkołę podstawową, a po niej 3 klasy szkoły zawodowej. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących i po ukończeniu 10 klasy wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Do zakonu został przyjęty przez o. Prowincjała Bogusława Waczyńskiego i nowicjat rozpoczął 6 września 1951 r. w Kaliszu. Pierwsze śluby zakonne złożył 7 września 1953 r. w Starej Wsi. Tam kontynuował naukę z zakresu szkoły średniej i w 1955 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Studia filozoficzne odbył na Papieskim Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w latach 1955 – 1958. Następnie studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w latach 1958 – 1962. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1961 r. w Warszawie, w kaplicy św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego. Po ukończeniu studiów przez rok (1962/63) pracował w Kaliszu jako socjusz magistra nowicjatu.  Przeniesiony do Gdańska Wrzeszcza, w latach 1963 – 1965 w parafii św. Krzyża, pracował jako duszpasterz akademicki. W 1965/66 odbył kolejny rok formacji zakonnej, tzw. III-a probację, w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Instruktora Edwarda Bulandy. Powrócił potem do Gdańska-Wrzeszcza i w latach 1966-1968 kontynuował pracę duszpasterską ze studentami i katechizował przy kościele. 8 marca 1968 r. został mianowany superiorem (przełożonym wspólnoty zakonnej) i proboszczem parafii św. Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu i obowiązki te wypełniał przez dziesięć lat. Następnie był przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem w Gdyni od 6 września 1978 r. do 1984. W 1984 r. został przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem w Szczecinie.

Po zakończeniu posługiwania w Szczecinie od 1989 do 1991 pracował w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 10 jako spowiednik w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

W latach 1991 – 1999 pracował przy jezuickim kościele Świętej Trójcy w Radomiu i był odpowiedzialny za Apostolstwo Modlitwy. W 1999 r. został skierowany do Gdyni. Początkowo pomagał w parafii, zwłaszcza w konfesjonale i odwiedzając chorych. Kiedy narastały problemy ze zdrowiem i był coraz bardziej chory jego zasadniczym zadaniem stała się  modlitwa za Kościół i za Towarzystwo Jezusowe.