12. Rocznica śmierci o. Józefa Bartnika SJ - 18 lutego

O. dr Józef Maria Bartnik SJ (1927-2013) był przez wiele lat duszpasterzem, kaznodzieją i spowiednikiem i kierownikiem duchowym przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. To również autor artykułów i książek szerzących kult Matki Bożej. Ten jezuita był również duszpasterzem akademickim, doktorem nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, wykładowcą na wyższych uczelniach. Odszedł do Pana 18 lutego 2013 r. w Warszawie, w 86. roku życia, 63. powołania zakonnego i 55. kapłaństwa. Dał się poznać jako człowiek spokojny, serdeczny i pokorny, jako cierpliwy spowiednik, jako cichy współbrat we wspólnocie zakonnej.

Pamiętajmy o Zmarłym śp. o. Józefie w naszej modlitwie.

Urodził się 15 marca 1927 roku w Źrebcach k. Zamościa, jako syn Michała i Marii z d. Bartnik. Po szkole podstawowej ukończył Gimnazjum i Liceum z maturą. Następnie przez dwa lata studiował chemię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Do zakonu został przyjęty przez o. Prowincjała Bogusława Waczyńskiego i rozpoczął nowicjat w Kaliszu dnia 7 listopada 1950 roku pod kierunkiem o. magistra Stefana Dzierżka. 13 listopada 1952 r. złożył w Krakowie pierwsze śluby na ręce o. Jana Popiela. Po nowicjacie studiował filozofię w Krakowie (1952-55) i teologię na Bobolanum w Warszawie (1955-59). 31 lipca 1958 roku przyjął w Warszawie święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Po ukończeniu studiów teologicznych pracował przez rok w Łodzi, pomagając w duszpasterstwie akademickim przy ul. Sienkiewicza 60. W 1960 r. powrócił do kolegium przy ul. Rakowieckiej 61 i studiował chemię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1965 r. uzyskał magisterium i rozpoczął studia doktoranckie. W latach 1968-69 odbył III probację w Wepion w Belgii. Od 1969 do 1982 r. był asystentem chemii na Uniwersytecie Warszawskim. 2 lutego 1971 r. na ręce o. Prowincjała Władysława Janczaka złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną. W 1982 r. przeniósł się do rezydencji przy ul. Świętojańskiej 10 i podjął wykłady z chemii na ATK. W 1988 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał doktorat z nauk fizyczno-chemicznych na podstawie rozprawy: "Zastosowanie metod dyfraktometrii rentgenowskiej do badania postępu polimeryzacji w fazie stałej". Publikował prace z pogranicza teologii i nauk przyrodniczych (m.in. Teologia a nauki przyrodnicze – konflikt czy dialog? Z prób współczesnego ujęcia stworzenia). Mieszkając w rezydencji na ul. Świętojańskiej posługiwał w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej jako spowiednik i kaznodzieja. W tym czasie zaangażował się w również w propagowanie kultu Matki Bożej Łaskawej, m.in. przygotowując teksty liturgiczne. Jest autorem pieśni i wierszy religijnych oraz tłumaczem hymnów maryjnych z j. angielskiego i łaciny. Jego ostatnie trzy książki noszą tytuły: "Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą", "Matka Boża Zwycięska – cuda Maryi w historii Polski i świata" oraz "Przepowiednie Maryi o losach Polski – historia nieznanych objawień w Warszawie na Siekierkach". Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 2012 roku o. Józef zamieszkał w kolegium na Rakowieckiej i tam zmarł.

Pogrzeb o. dr. Józefa Bartnika SJ odbył się w czwartek, 21 lutego 2013 r. o godz. 11.30 w warszawskim sanktuarium św. Andrzeja Boboli . Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył przełożony Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej, o. Tomasz Kot SJ. Homilię, będącą jednocześnie pożegnaniem, wygłosił młodszy brat zmarłego kapłana – jezuity, ks. prof. Czesław Bartnik (kapłan w diecezji lubelskiej, wybitny profesor teologii i publicysta). Kaznodzieja powiedział, że jego "brat już od gimnazjum chciał służyć w zakonie, a na miejsce swego powołania wybrał silny zakon Jezuitów". Zwrócił uwagę przy tym na wielką rolę, jaką odegrał zakon Jezuitów w pracy misyjnej w Chinach – Jezuici, jako jedyni, mieli pozwolenie na pracę misyjną od cesarzy Chin od XVI – do XVIII wieku. Ks. profesor przybliżył sylwetkę swego zmarłego brata – pobożnego i prawego jezuity, gorliwego czciciela Matki Bożej i wielkiego patrioty. Z domu rodzinnego bracia wynieśli patriotyzm, przekazany przez ojca, byłego AK-owca i głęboką religijność, przekazaną przez matkę. Ks. prof. Czesław Bartnik zwrócił uwagę na 3 wydane książki autorstwa o. Józefa Bartnika we współpracy z p. Ewą Storożyńską:
– "Matka Boża a stan wojenny. Nieznana historia objawień na Siekierkach" 
– "Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą"
– "Matka Boża Zwycięska. Cuda Maryi w historii Polski i świata".
Po mszy świętej i obrzędach pogrzebowych kondukt żałobny udał się na Cmentarz Powązkowski, gdzie o. Józef Bartnik został pochowany w grobowcu Ojców Jezuitów.

Wspomnienie o ojcu Bartniku zamieścił Gość Niedzielny.