Uroczystość Zesłania Ducha Św. - 19 maja, niedziela

Istnieje również dawna nazwa potoczna, tradycyjna - Zielone Świątki.
 
"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dz 2,1-4)
 
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi".
 
"Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości".
 
Sekwencja do Ducha Świętego
1. Przybądź Duchu Święty,
ześlij z nieba wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień
 
2. O, najmilszy z Gości,
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
 
3. Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
ćóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
 
4. Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
 
5. Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.  
 
Amen! Alleluja!

 

 

Veni, Sancte Spiritus,
Et emitte cœlitus
Lucis tuæ radium:

Veni Pater pauperum!
Veni dator munerum!
Veni lumen cordium.

Consolator optime!
Dulcis hospes animæ,
Dulce refrigerium:

In labore requies,
In æstu temperies,
In fletu solatium.

O lux beatissima!
Reple cordis intima,
Tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium:

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium:

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.