Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca

Adopcja duchowaObchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.To również obchodzony w Kościele Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. o godz. 20.00, będzie można w naszym sanktuarium podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Szczegóły na stronie http://www.duchowa-adopcja.pl/ lub poniżej.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Czym jest Duchowa Adopcja?

Pełna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Jest ona modlitwą w obronie poczętego życia ludzkiego, osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu i pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Duchowa Adopcja wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, czyli okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza:

Rota Przyrzeczenia Duchowej Adopcji"

 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,

Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym,

postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia Uroczystości Zwiastowania Pańskiego 2019 roku (albo od dnia ........)

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

 

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego

  •  moje dobrowolne postanowienia

  •  oraz codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz pierwszy odmówię:

 

Codzienna Modlitwa "Panie Jezu"

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem(am). Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie

 

..........................................                                         ...............................................
                 data                                                                                    podpis

 

Inne wyjaśnienia

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg - Dawca Życia - zna jego imię i On sam nam je wybiera.

                Nie jest to adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki.

                Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

                Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.