Akt Pokuty na Mszy Świętej

 
Cztery formy Aktu Pokutnego na samym początku Mszy świętej po pozdrowieniu wiernych i zachęcie tymi lub podobnymi słowami:

K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

lub K. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę.

lub K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę.


1. Wszyscy razem odmawiają spowiedź powszechną:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
Bijąc się w piersi mówią:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Dalej mówią:
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.
Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Panie zmiłuj się nad nami.
W. Panie zmiłuj się nad nami.
K. Chryste zmiłuj się nad nami.
W. Chryste zmiłuj się nad nami.
K. Panie zmiłuj się nad nami.
W. Panie zmiłuj się nad nami.

2. Albo Celebrans mówi:
Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Celebrans:
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W. I daj nam swoje zbawienie.
Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

 


3. Celebrans odmawia następujące albo podobne wezwanie skierowane do Chrystusa, kończące się słowami: Zmiłuj się nad nami.
Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Celebrans:
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Celebrans:
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.


4. W niedziele akt pokuty może odbyć się poprzez rytuał poświęcenia wody i pokropienia wiernych.