Renesansowy krucyfiks

Figura ukrzyżowanego Chrystusa - W nawie głównej na osi poprzecznej, z lewej strony głównego ołtarza, wsunięta jest kaplica z jedyną pozostałością po dawnej świetności kościoła Jezuitów, figurą ukrzyżowanego Chrystusa, pochodzącą z Lubeki. Renesansowa rzeźba, wykonana przez wytrawnego mistrza, dotarła do Gdańska w pierwszej połowie XVIII stulecia i została ofiarowana jezuitom warszawskim. Jej uroczyste umieszczenie w jednym z marmurowych ołtarzy odbyło się w dzień Podwyższenia Krzyża św. we wrześniu 1648.