Modlitwy do MB Łaskawej

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ, PATRONKI WARSZAWY
Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, bylaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.
Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.

Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu "Magnificat" Chwały Wiecznej. Amen.
--------------

Litania do Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Mater Griatiarum - Patrona Varsaviae et Custos Poloniae

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo - módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś pociechą Warszawy się stała, jej przedziwną tarczą i obroną - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś czarną zarazę uśmierzyła, gdy warszawianie po murach miasta Twój wizerunek nieśli - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś na znak wdzięczności Patronką Warszawy i Strażniczką Polski przez lud stolicy została obrana - módl się za nami!

Matko Łaskawa, której obraz królewską koroną przez gospodarzy miasta został ozdobiony - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś także inne miasta Królestwa Polskiego od morowego powietrza uchroniła - módl się za nami!

Matko Łaskawa, którą ocalone Wilno i Kraków za swoją Patronkę obrały - módl się za nami!

Matko Łaskawa, Strażniczko Polski, której w sierpniu 1920 roku lud stolicy swój los zawierzył - módl się za nami!

Matko Łaskawa, Strażniczko Polski, któraś swym zjawieniem się pod Radzyminem i Ossowem bolszewików przepędziła - módl się za nami!

Matko Łaskawa, Strażniczko Polski, któraś Warszawę, Polskę i Europę przed czerwoną bolszewicką zarazą ocaliła - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś podczas okupacji hitlerowskiej osadę Siekierki na miejsce swych objawień wybrała - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś jak Jonasz Niniwę Warszawę przed grożącym nieszczęściem ostrzegała - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś swój cudowny obraz z pożogi powstania uratowała - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś odbudową stolicy ze zniszczeń wojennych kierowała - módl się za nami!

Matko Łaskawa, papieskim diademem uhonorowana - módl się za nami!

Matko Łaskawa, któraś w swym sanktuarium Jana Pawła II jako pielgrzyma dwukrotnie błogosławiła - módl się za nami!

Matko Łaskawa, której pomocy od blisko 360 lat lud Warszawy wzywa - módl się za nami!

Matko Łaskawa, która wszystkich strapionych pocieszasz - módl się za nami!

Matko Łaskawa, w życiu i przy śmierci nadziej o nasza - módl się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

 

K: Przybądź nam, Miłościwa Pani, ku pomocy!

W: A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy!

K: Módlmy się. Matko o łaskawości niewyczerpanej, przyczyń się za nami, którzy się

do Ciebie z wiarą i gorącą miłością uciekamy!

W: Amen.

--------------
Zobacz też inne modlitwy:
Załącznik
Wielkość
PDF icon modlitwy maryjne2.pdf512.18 KB