Inne

akatystCZUWAJCIE WIĘC... I BĄDŹCIE GOTOWI (MT 24, 42-44)

Staramy się także odpowiedzieć w sposób aktywny na różne wyzwania, które mogą się pojawiać w zależności od roku liturgicznego, przypadających jakichś okolicznościowych obchodów lub po prostu wymogu chwili... I tak na przykład:

- kilkakrotnie przygotowaliśmy nabożeństwo Akatystu ku czci Bogarodzicy (jest to liturgiczny hymn maryjny pochodzący z V wieku) z okazji wielkich Uroczystości Maryjnych;

- w ramach obchodów 400-lecia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej wystawiliśmy Misterium o Wcieleniu wg jezuity Nuno Tovar de Lemos, zatytułowane "Książę i Praczka";

- dużym przedsięwzięciem była także pomoc dla misji w Zimbabwe 2009-2010 (patrz osobny folder) oraz regularne transporty  ubranek dla dzieci z domu dziecka prowadzonego przez Siostry Urszulanki w Otorowie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.