Jubileusz - 400 lat

400-LECIE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ, PATRONKI WARSZAWY

W 2009 r. przypadało 400-lecie kościoła jezuitów na Starym Mieście, który został wybudowany dzięki staraniom ks. Piotra Skargi. Pierwotnie kościół ten był pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Ignacego biskupa i męczennika. Potem, kiedy przybył do niego cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej zmienił nazwę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej. W kościele tym pracowali wybitni jezuici: o. Piotr Skarga, o. Maciej Sarbiewski, o. Józef Baka, o. Franciszek Bohomolec, o. Adam Naruszewicz, o. Grzegorz Piramowicz i bardziej nam współcześni o. Tomasz Rostworowski, o. Józef Warszawski i inni.

Dziś to Sanktuarium Maryjne jest miejscem, gdzie zarówno mieszkańcy Warszawy jak również coraz liczniejsi pielgrzymi, mogą się nie tylko pomodlić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, czy przed cudownym obrazem, ale również pojednać się z Bogiem korzystając z sakramentu pokuty. Sanktuarium to coraz bardziej staje się miejscem odnowy duchowej dla osób poszukujących głębszej więzi z Bogiem.

Zapraszamy także do obejrzenia materiałów filmowych:

 

Z okazji Jubileuszu ukazały się też w ostatnim czasie dwa artykuły w prasie lokalnej ("Pod Skrzydłami Aniołów" i "Ku większej chwale Boga" oraz została przygotowana wirtualna wizyta kościoła i jego podziemi (patrz tutaj).

Organizację obchodów wspomagają:

Wspierający obchody