Wielcy jezuici ze Świętojańskiej

W tym domu realizowali swoje kapłaństwo i powołanie zakonne jezuici, którzy chlubnie zapisali sie w dziejach Narodu Polskiego:

 

Piotr Skarga

Piotr Skarga, właściwie Piotr Powęski herbu Pawęża (1536-1612),
teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji,
kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie,
pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. 

 
 
 
Andrzej Bobola

Św. Andrzej Bobola, herbu Leliwa (1591-1657),
święty Kościoła katolickiego, misjonarz,
autor tekstu ślubów lwowskich Króla Jana Kazimierza,
męczennik za wiarę, patron Polski.
 

 

Sarbiewski

Maciej Kazimierz Sarbiewski,
herbu Prawdzic (1595-1640),
światowej sławy polski poeta neołaciński
i teoretyk literatury epoki baroku,
kaznodzieja nadworny Władysława IV.

 

 

Franciszek Bohomolec, herbu Bogoria (1720-1784), nauczyciel, redaktor, komediopisarz, poeta, publicysta, tłumacz, wydawca — jeden ze współtwórców polskiego Oświecenia.

 

Adam Naruszewicz (1733-1796), poeta, publicysta, historyk,pisarz. Współpracownik i nadworny poeta Stanisława Augusta Poniatowskiego, rzecznik reform. Autor Historii narodu polskiego.

 

Grzegorz Piramowicz (1735-1801), pedagog, działacz oświatowy, pisarz oświeceniowy i filozof pochodzenia ormiańskiego.